28.1.2007

Kasvua vai ei?

Yöllä jätetty kommentti kirvoitti kirjoittamaan joitakin ajatuksia tästä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kasvun kysymyksestä.

Perustilanne on siis tämä: MAP-kirkko kertoo olevansa yksi maailman nopeimmin kasvavista kristillisistä kirkoista ja jäsenmääränsä olevan yli 12 miljoonaa. Kommenttia käytetään mm. PR-puheissa ja erilaisissa painetuissa materiaaleissa. Epäsuorasti tämä kommentti myös antaa ainakin osalle jäsenistöä tunnetta kirkon opetusten totuudesta, koska kirkon oletetaan kasvavan kovaa vauhtia maailmalla. Kirkon lehdissä näytetään myös silloin tällöin kasvukäyriä, viimeksi yhdessä syksyn Liahona-lehden numerossa.

Toisaalta kirkko toteaa nettisivullaan myös seuraavaa:


However, despite its increasing numbers, the Church cautions against overemphasis on growth statistics. The Church makes no statistical comparisons with other churches and makes no claim to be the fastest-growing Christian denomination despite frequent news media comments to that effect.
Mielikuvatasolla vahva kasvu on tästä riippumatta selviö, ja kirkko edistää tuota mielikuvaa omalla toiminnallaan.

On kuitenkin eri kysymys, kuinka kasvun mittaaminen tulisi tarkasti määritellä. Ongelmaksi muodostuu kirkon antaman tiedon vähyys: vuosittain ilmoitetaan kastettujen uusien jäsenien lukumäärä, kastettujen jäsenlasten lukumäärä ja kokonaisjäsenmäärä, mutta esimerkiksi eronneiden lukumäärää tai jäsenistön aktiivisuusprosenttia (kuinka suuri osa käy säännöllisesti kirkossa) ei ilmoiteta.

Tämän vuoksi on vaikea laskea lopullista totuutta todellisesta kasvusta, ja onkin jossakin määrin edettävä erilaisten osatietojen ja aktiivisuudesta kertovien "sekundaaristen" indeksien valossa. Tällaisia ovat esimerkiksi maakohtaiset keskiarvot "jäseniä per seurakunta tai vaarna", väestölaskennan uskontoon liittyvät tiedot jne.

Suomessa jäsenistön aktiivisuusprosentti on tietojeni mukaan suhteellisen korkea, noin 50. Toisin sanoen jäseniä käy säännöllisesti kirkossa noin 2 200. Kasvu tapahtunee täällä suurimmaksi osaksi jäsenperheisiin syntyvien lasten kautta. MAP-kirkon Church News -lehti muuten julkaisi juuri eilen artikkelin kirkon tilasta Helsingin ja Tampereen vaarnoissa Suomessa.

Tätä vastoin tilanne on kuitenkin ongelmallinen monissa latinalaisen Amerikan maissa, joissa kasvu kirkon ilmoituksen mukaan on kaikkien suurinta. Sosiologi Rick Phillips on referoidussa Nova Religio -aikakausjulkaisussa vuonna 2006 olleessa artikkelissaan "Rethinking the International Expansion of Mormonism" (linkissä ilmainen abstrakti) kartoittanut tilannetta ansiokkaasti yllä mainittujen sekundaaristen indeksien ja tietojen avulla.

Phillipsin mukaan kirkon ilmoittama jäsenmäärä esimerkiksi Brasiliassa kasvoi vuosien 2000 ja 2002 välillä n. 66 000:lla. Samaan aikaan kuitenkin vaarnojen määrä laski kolmella ja seurakuntien määrä 190:llä. Chilessä taas kirkko ilmoitti vuonna 2002 olevan 527 972 jäsentä, mutta väestölaskennassa vain 103 735 yli 15-vuotiasta ilmoitti uskonnokseen "mormoni". Mexicossa kirkko ilmoitti vuonna 2000 olevan 882 953 jäsentä, mutta väestölaskennassa samana vuonna 205 229 ilmoitti olevansa mormoneja. Tässä ei siis ole kyse aktiivisesti kirkossa käyvistä, vaan niistä jotka ylipäätään pitävät itseään mormonina aktiivisuusasteesta riippumatta.

Näyttää siis varsin selvältä, että ilmoitetut numerot eivät ole ongelmattomia ja että väitteet nopeasta kasvusta ovat jossakin määrin kyseenalaisia. Syitä ongelmiin on vuosien varrella ollut monia, latinalaisessa Amerikassa esimerkiksi ihmisten liian nopea kastaminen ja "numeroiden" painottaminen ihmisten syvällisemmän perehdyttämisen kustannuksella. Iso-Britanniassa oli aikanaan väärinkäytöksiä nk. "pesäpallokasteiden" muodossa 1950- ja 1960-luvun vaihteessa.

Tämän blogipostin tarkoitus ei kuitenkaan ole tehdä pitkälle meneviä päätelmiä. Ajattelin kirjoittaa tämän ikään kuin alustukseksi ongelman kuvailemiseksi ja tilanteen kartoittamiseksi ja toivoa keskustelua asian ympärillä.

Lisätietoja on siellä täällä. Esimerkiksi Salt Lake Tribune -lehti julkaisi asiasta informatiivisen artikkelin kesällä 2005, se kannattaa lukea lisätietoja varten. Vanhin Merrill Bateman oli kirkon edustajana KUER:n (radioasema Salt Lake Cityssä) tunnin pituisessa haastattelussa elokuussa 2005 kommentoimassa kirkon kasvulukuja. Valitettavasti en löytänyt linkkiä tuohon haastatteluun vaikka aikanaan kuuntelin sitä netin kautta. Jonkinlaista kuvaa keskustelun sisällöstä ja Batemanin mietinnöistä saa kuitenkin tässä linkissä (ks. pdf:n sivut 3 ja 5) olevasta kirjoituksesta.

Ajatuksia kasvusta tai sen puuttumisesta? Mikä jäsenmäärätilastojen merkitys mielestänne on MAP-kirkossa ja muissa kirkoissa?

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

En ymmärrä miksi jotkut haluavat jatkuvasti tuoda esiin kirkon suurta kasvua muihin kirkkokuntiin nähden. Varsinkin kun se ei ole aivan yksiselitteisesti ehkä ei edes tottakaan. Kannattaisi lopettaa siitä puhuminen viimeistään nyt. Se ei ole minkään tason todiste kirkon totuudesta. Ennemminkin se levittää pelkoja ja epäluuloja. "Aiomme vallata koko maailman ja seuraavaksi kääntyvät teidän kotiseurakuntanne ihmiset mormoneiksi".

Sampson kirjoitti...

Ymmärrän kyllä miksi kirkon kasvua hehkutetaan. Se luo kuvaa jäsenistölle menestyksestä ja varsinkin näin pienen jäsenmäärän kesken, kuin Suomessa, antaa kuvan siitä, että ollaan mukana isommassa työssä vaikka omalla alueella työ ei etenisikään nopeasti. Sitä käytetään joskus jopa työn oikeutuksen todistelemiseen, mikä ei mielestäni liity asiaan millään tavalla. Ehkäpä se mormonipiireissä usein käytetty Danielin kirjan vertaus kivestä, joka vierii ja täyttää koko maan on omiaan lisäämään tämänkaltaista hehkutusta.

Tuo Rick Phillipsin artikkeli oli silmiäavaava. Antaa hyvän kuvan todellisesta tilanteesta ja kuinka kirkon antamat tilastot ovat vähintäänkin harhaanjohtavia. Mielenkiintoinen aihe kaikenkaikkiaan ja on mielenkiintoista nähdä onko tällä temppelirumpalla mitään vaikutusta Suomen jäsenmäärän kasvuun...

Anonyymi kirjoitti...

Temmppeli sai tavattomasti julkisuutta ja paljon kävijöitä ja vastaanotto oli kai suurelta osin positiivinen. Aika sen näyttä mutta epäilen ettei tämä jäsenmäärään juurikaan vaikuta.