25.2.2007

EMSA Call for Papers

Tiedot European Mormon Studies Associationin ensimmäisestä konferenssista on nyt sitten julkistettu. Konferenssi pidetään Worcesterissa Englannissa 2.-4. elokuuta 2007. Lisätiedot aiheesta ja oman tutkimuspaperin esityksen ehdottamisesta löytyvät EMSA:n nettisivulta.

Konferenssisessioiden lisäksi tapahtumaan kuuluu tutustuminen joihinkin merkittäviin mormonihistorian paikkoihin Worcesterin lähistöllä (esim. Gadfield Elm ja Benbow's Pond). Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan konferenssiin.

Keynote-puheen pitää Armand L. Mauss, sosiologian emeritusprofessori Washington State Universitystä ja yksi Journal for the Scientific Study of Religionin entisistä päätoimittajista. Maussin mormonismiin liittyvä tutkimus on käsitellyt erityisesti rotukysymyksiä ja valtavirran mormonikirkon muuttuvaa suhtautumista yhteiskunnan valtavirtaan ja liberalisoitumiseen. Worcesterissa Mauss puhuu konferenssin aiheen "Periphery and Centre: European Mormons and their Relationship with North America, 1837-2007" ympäriltä.

Vuoden 2008 konferenssi on alustavasti päätetty pitää Suomessa.

18.2.2007

Big Love

HBO-yhtiön tuottama draamasarja Big Love saa Suomen-laajuisen ensi-iltansa huomenna Nelosella klo 21. Sitä esitettiin viime syksynä Suomessa maksukanava Canal+:lla. Nyt sitä on mainostettu reippaalla kädellä sekä televisiossa että katumainoksissa. Useat lehdet ovat TV-sivuillaan tai TV-liitteissään kertoneet siitä jonkin verran.

Sarja kertoo utahilaisesta Henricksonin perheestä, joka elää moniavioisesti. Isä-Billillä on kolme vaimoa ja heidän kanssaan seitsemän lasta. Perheen aikuisilla on menneisyyttä sekä yksiavioisuutta opettavassa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa että siihen kuulumattomassa, moniavioisuutta kannattavassa fiktiivisessä United Effort Brotherhood -ryhmässä. He ovat siis tavalla tai toisella mormoneja, jotka nyt harjoittavat moniavioisuutta itsenäisesti.

Sana "mormoni" on suurin piirtein yhtä hankala yleistermi kuin sana "kristitty". Ne ovat kummatkin sateenvarjonimityksiä keskenään hyvin erilaisille ryhmille ja kirkoille, mutta ne liitetään suuren yleisön mielessä usein vain tiettyyn osaryhmään, joka sitten pyrkii säätelemään nimen käyttöä.

Esimerkiksi kristityiksi kutsutut luterilaiset eivät usein halua, että MAP-kirkkoa kutsutaan kristityksi. MAP-kirkko taas ei halua, että nykyajan moniavioisia Joseph Smithin oppien seuraajia kutsuttaisiin mormoneiksi. Tilanne on hankala, koska kenelläkään ei liene oikeutta omia yleisnimeä vain omaan käyttöönsä.

Lisäksi tilanteen oikeudenmukaisuuden tarkastelua monimutkaistaa se, että MAP-kirkko on joiltakin osin lähempänä varhaisten kristittyjen opetuksia kuin esimerkiksi luterilaiset, kun taas moniavioiset ryhmät ovat joiltakin osin lähempänä Smithin opetuksia kuin nykyajan MAP-kirkko. Toisin sanoen pienempi ryhmä, jolta nimityksen käyttö halutaan kieltää, on joillakin tavoin lähempänä originaalia kuin tradition valtavirta.

Tämän vuoksi on tärkeää, että termejä käytettäessä ollaan selvillä niiden määritelmistä. Muuten väärinkäsitysten syntyminen on entistä helpompaa.

Julkaisin itse tällä viikolla pari lehtikolumnia, jossa pyrin valaisemaan Big Loven suhdetta mormonivaltavirtaan eli MAP-kirkkoon. Toinen on Turun Sanomissa 13.2. ja toinen Aamulehdessä 18.2.

Viimeksi mainittuun toimitus on tietämättäni lisännyt alkuun ingressin, jossa puhutaan "moniavioisesta amerikkalaisesta mormonimiehestä" ja "kätketystä moniavioisuudesta myös Suomessa" samassa kappaleessa. Tämä saattaa valitettavasti johtaa erilaisiin virhepäätelmiin asiaa vähemmän tuntevan ja pelkät ingressit lukevan mielessä, vaikka pyrin omassa tekstissäni mm. juuri tekemään selvää asiantiloista.

Tapaus onkin esimerkki siitä, kuinka helppoa on vahingossa luoda mahdollisia väärinkäsityksiä synnyttäviä tilanteita. Toisin sanoen, määritelmissä ja termien käytössä täytyy aina olla tarkkana; varsinkin, kun on kyse vähemmän tunnetuista asioista.

11.2.2007

Mormonismin tutkimusta Euroopassa

Mormonismia yleisesti ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa erityisesti koskeva tutkimus on yleensä melko Amerikka-keskeistä. Koska mormonismi on Yhdysvalloissa syntynyt ja sen kulttuurista vaikutteita ottava uskonto, on luonnollista, että juuri amerikkalaiset tutkijat ovat siitä kiinnostuneimpia. Vaikka mormonismi on levinnyt ympäri maailmaa, sillä on muualla harvemmin Yhdysvaltojen tilanteen kaltaista asemaa yhteiskunnassa ja maan uskonnollisella kentällä.

Mutta joka tapauksessa muuallakin maailmassa tapahtuu. Yksi toivottavasti merkittävä kehitysaskel on European Mormon Studies Association -järjestön syntyminen viime vuoden syksyllä. Sen tarkoitus on toimia kokoamis- ja kokoontumispaikkana 1) eurooppalaisille tutkijoille, joita kiinnostaa mormonismin tutkimus yleensä, ja 2) mistä tahansa oleville tutkijoille, joita kiinnostaa mormonismin eurooppalaisen muodon tutkimus. EMSA:n nettisivulla on enemmän tietoa.

Tällä hetkellä suunnitteilla on EMSA:n ensimmäinen konferenssi. Näillä näkymin se järjestetään Englannin Worcesterissa elokuussa 2007. Ohjelmaan kuuluu mm. tavanomaisia konferenssisessioita, tunnetun tutkijan "keynote"-puhe ja tutustumiskierros alueella oleviin eurooppalaisen mormonihistorian merkittäviin kohteisiin.

Yleinen ilmoitus konferenssista ja "Call for Papers" julkistetaan piakkoin. Ja kuka ties vaikka vuoden 2008 konferenssi pidettäisiin Suomessa.

4.2.2007

Mormonismin tutkimusta Suomessa

Kirjoitin jokin aika sitten mormonismin tutkimuksesta Suomessa katsausartikkelin, joka sittemmin julkaistiin. Siitä käy ilmi, millaista tutkimusta täällä on aikaisemmin tehty ja julkaistu eri tavoin.

Tieteellisissä aikakausjulkaisuissa tai muissa vastaavissa olleita kirjoituksia katsaukseen sisältyy kourallinen. Tehtyjä ja tulevia graduja taas löytyi jonkin verran alle 20 kpl, ja lisäksi minulla oli tiedossa joitakin proseminaaritöitä (onko jollakin tiedossa katsauksesta puuttuvia töitä?). Aihealueet ovat moninaiset: historiaa, sosiologiaa, kirjallisuudentutkimusta, lääketiedettä jne.

Jonkin verran on siis tutkittu, mutta selvittämätöntä on vaikka millä mitalla. Varsinkin kun pidetään mielessä, että maailma ja mormonismi sen mukana on jatkuvassa muutoksessa. Tärkeää olisikin mm. saada ajan tasalla oleva yleiskuva MAP-kirkon suomalaisesta jäsenistöstä.

Ehdotan katsauksessani joitakin tarpeellisia tutkimussuuntia. Nyt haluaisinkin heittää ideoinnissa pallon teille: Millaisia asioita teidän mielestänne olisi mielenkiintoista saada tietää suomalaisesta mormonismista sekä itsenäisesti että esimerkiksi suhteessa muiden maiden mormoneihin ja muuhun suomalaiseen uskonnollisuuteen?